Yoffe - Niman

  Law Office

יופה - נימן, משרד עורכי דין

08-8648090

054-7483353

רח' הרצל 1 (בניין יוניטרייד) קומה 3, משרד 618, אשדוד

 

השילוב שבין הניסיון המעשי, הידע המקצועי, המחשבה היצירתית, תוך הקפדה על שקיפות מלאה, מובילים אותנו להשגת התוצאה הטובה ביותרצור קשר

 

 

הישגי המשרד בבתי המשפט לתעבורה

 

משרדנו מתמחה בייצוג נאשמים בבתי המשפט לתעבורה בכל הארץ, בתיקים בכל רמת מורכבות, החל משלב קרות האירוע, החקירה וניהול התיק בבית המשפט.

 

3 כתבי אישום בגין נהיגה במהירות מופרזת - העונש: קנס בסך 1,500 ש"ח ללא רכיב פסילה על נתאי וללא פסילה בפועל.  

תיק 5133-03-15 בית המשפט לתעבורה באשדוד

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של נהיגה במהירות מופרזת 123 קמ"ש במקום 80 קמ"ש. הנאשם ביקש לצרף תיקים נוספים בהם ביקש להישפט (מהירות 117 במקום 80, מהירות 111 במקום 80)

לאחר עיון מעמיק בחומר הראיות והצגת טיעוננו בפני התביעה, גובש הסדר טיעון לפיו תוקנו כתבי האישום בעבירות מהירות והצדדים עתרו לענישה מוסכמת בדמות קנס בלבד. 

בית המשפט כיבד את הסדר הטיעון.

 

קבלת בקשה לביטול איסור מנהלי על שימוש ברכב לנאשם בניהיגה בשכרות  

תיק 3197-10-14 בית המשפט לתעבורה באשדוד

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של נהיגה בשכרות.

לאחר הגשת הבקשה לביטול איסור השימוש ברכב (השבת הרכב) הוצגה הסכמה לבית המשפט במסגרתה קוצרו ימי איסור השימוש. 

בית המשפט כיבד את הסכמת הצדדים. 

 

פסילה 60 יום לנאשם שכתב האישום ייחס לו נהיגה בזמן פסילה וללא ביטוח 

תיק 2393-11-13 בית המשפט לתעבורה באשקלון

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של נהיגה בזמן פסילה ועבירה של נהידה ללא ביטוח.

לאחר עיון מעמיק בחומר הראיות והצגת טיעוננו בפני התביעה, גובש הסדר טיעון לפיו תוקן כתב האישום לעבירה מקלה והצדדים עתרו לענישה מוסכמת, בין היתר, 60 ימי פסילה בניכויי הפסילה המינהלית אותה ריצה. בפעול, לא נפסל רישיון הנהיגה של הנאשם.

בית המשפט כיבד את הסדר הטיעון.


5 חודשי פסילה לנשאם בנהיגה בשכרות 575 מיקרו גרם בליטר אוויר נשוף 

תיק 4184-03-14 בית המשפט לתעבורה באשקלון

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של נהיגה בשכרות כאשר בהתאם לפלט מכשיר ה"ינשוף" נמצא, כי ריכוז האלכוהול בליטר אוויר נשוף אצל הנאשם הינו 575 - רמה הגבוהה למעל בכפי 2 מן המותר. 

נזכיר, כי החוק קובע פסילת מינימום של שנתיים בעת מדידה של מעל 240 מיקרו גרם.

לאחר עיון מעמיק בחומר הראיות, בין היתר, בכל הנוגע לאופן הפעלת מכשיר ה"ינשוף" והצגת טיעוננו בפני התביעה, גובש הסדר טיעון לפיו הצדדים יעתרו במשותף, בין היתר, לתקיון כתב האישום לקולא ולענישה הכוללת, בין היתר, פסילת רישיונו של הנאשם ל 5 חודשים בניכויי הפסילה המינהלית אותה ריצה.

בית המשפט כיבד את הסדר הטיעון.


פסילה על תנאי בלבד לנאשם בגרימת תאונת דרכים עם נפגע במעבר חצייה

בית משפט לתעבורה באשקלון - תיק 8171-11-13

כתב האישום המקורי ייחס לנאשם סעיפי אישום כדלקמן: נהיגה בקלות ראש, נהיגה בדרך גורמת נזק, אי מתן אפשרות להולך רגל לחצות  במעבר הולכי רגל בבטחה. 

לאחר עיון בחומר הראיות והידברות עם התביעה, כתב האישום תוקן כך שבמסגרת הסדר הטיעון לעונש הנאשם לא ריצה פסילה בפועל כלל והושתה עליו פסילה על תנאי לצד קנס בלבד. 

יצוין, כי בהתאם לעבירות כתב האישום המקורי הנאשם היה צפויי לפסילת רישיון נהיגה ממושכת.


בקשה לביטול איסור שימוש ברכב - הרכב הוחזר לבעליו

תיק 4189-02-14 בית משפט לתעבורה פתח תקווה

כנגד המבקש הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של נהיגה בניגוד להודעת אי שימוש ברכב שניתנה על ידי שוטר שהוא בוחן תנועה. בד בבד עם הגשת כתב האישום נערך למבקש שימוע על ידי קצין משטרה ובהתאם להחלטת הקצין רכבו של המבקש נאסר לשימוש.

לציין, כי בהתאם לעובדות כתב האישום הואשם הנהג בנהיגה ברכב שהורד מהכביש  מסיבות טכניות כחודשיים לפניכן.

משרדנו הגיש בקשה מנומקת לביטול הודעת איסור שימוש ברכב, התביעה התנגדה נחרצות לביטול איסור השימוש. בית המשפט לאחר ששמע את טיעונינו הורה על קיצור תקופת איסור השימוש ל 14 יום בלבד.


21 ימי פסילה בלבד לנאשם בגרימת תאונת דרכים עם נפגע (שבר כף יד), נהיגה רשלנית ואי ציות לתמרור

בית משפט לתעבורה באשקלון - תיק 6642-10-13

בהתאם לעובדות כתב האישום, הנאשם נהג את רכבו כאשר בכיוון נסיעתו מוצב תמרור 301 (תן זכות קדימה) , נכנס לצומת מבלי ליתן זכות קדימה ובכך גרם לתאונת דרכים בה נחבלה בגופה המעורבת (שבר בכף יד)

כתב האישום ייחס לנאשם סעיפי אישום כדלקמן: גרימת תאונת דרכים נזק וחבלה, נהיגה רשלנית, אי ציות לתמרור 301 (מתן זכות קדימה).

לאחר עיון בחומר הראיות והידברות עם התביעה, במסגרת הסדר טיעון , בין היתר, נפסל רישיון הנהיגה של הנאשם ל 21 יום בלבד.

יצוין, כי בהתאם לעבירות כתב האישום המקורי הנאשם היה צפויי לפסילת רישיון נהיגה ממושכת, שכן, החוק קובע פסילת רישיון נהיגה בפועל - מינימיום למשך 3 חודשים. 


11 חודשי פסילה והפעלת פסילה מותנית בחופף לנאשם בנהיגה בשכרות בפעם השנייה 

בית משפט לתעבורה אשקלון - תיק 10387-01-13

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום בעבירה של נהיגה בשכרות. לאחר עיון בתיק המשטרה (חומר הראיות) והידברות עם התביעה, הושגה הסכמה, ולפיה העבירה שיוחסה בכתב האישום תוקנה לעבירה מקלה יותר, וכן, הוסכם כי הנאשם ירצה, בין היתר, 11 חודשי פסילה. עוד הוסכם על הארכת הפסילה על תנאי מתיק קודם. בית המשפט כיבד את הסדר הטיעון. 


חישוב תקופת פסילה רטרואקטיבית משנת 2003 בשנת 2013

תיק 8785/03 בית משפט לתעבורה נצרת

בשנת 2003 נגזר דינון של הנהג בהיעדרו ובין יתר רכיבי הענישה הושתה על הנהג פסילה בפועל לתקופה של 6 חודשים. בשנת 2013 הודע לנהג דבר הפסילה ולאחר הגשת בקשה מתאימה לבית המשפט נקבע, כי תקופת הפסילה תיחשב ממועד גזר הדין בשנת 2003.  


49 קמ"ש מעל המותר - קנס בסך 750 ש"ח

תיק 3410-08-13 בית משפט לתעבורה אשקלון

במסגרת ההזמנה לדיון יוחסה לנהג מהיות של 49 קמ"ש מעל למותר. לאחר עיון בחור הראיות בתיק במסגרת הידברות עם התביעה תוקן כתב האישום והצדדים עתרו לענוש בדמות קנס 750 ש"ח בלבד.


21 ימי פסילה בלבד לנאשם בגרימת תאונת דרכים עם נפגעים, נהיגה רשלנית ואי ציות לתמרור

בית משפט לתעבורה באשקלון - תיק 7841-01-12

בהתאם לעובדות כתב האישום, הנאשם נהג את רכבו כאשר בכיוון נסיעתו מוצב תמרור 301 (תן זכות קדימה) , נכנס לצומת מבלי ליתן זכות קדימה ובכך גרם לתאונת דרכים בה נחבלו בגופם שני המעורבים.

כתב האישום המקורי ייחס לנאשם סעיפי אישום כדלקמן: גרימת תאונת דרכים נזק וחבלה, נהיגה רשלנית, אי ציות לתמרור 301 (מתן זכות קדימה).

לאחר עיון בחומר הראיות והידברות עם התביעה, כתב האישום תוקן, וכן, במסגרת ההסדר, בין היתר, נפסל רישיון הנהיגה של הנאשם ל 21 יום בלבד.

יצוין, כי בהתאם לעבירות כתב האישום המקורי הנאשם היה צפויי לפסילת רישיון נהיגה ממושכת, שכן, החוק קובע פסילת רישיון נהיגה בפועל - מינימיום משך 3 חודשים. 


11 חודשי פסילה והארכת מאסר מותנה בר הפעלה לנאשם בנהיגה בשכרות בפעם השנייה 

בית משפט לתעבורה קריית גת - תיק 4225-09-11

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום בעבירה של נהיגה בשכרות. יודגש, כי העונש הקבוע לצידה של עבירה זו היינו פסילת מינימום של רישיון נהיגה ל- 24 חודשים. בנוסף, בתיק זה היה תלויי ועומד כנגד הנאשם מאסר מותנה בר הפעלה, וכן, פסילת רישון נהיגה מותנית, מתיק קודם.

לאחר עיון בתיק המשטרה (חומר הראיות) והידברות עם התביעה, הושגה הסכמה, ולפיה העבירה שיוחסה בכתב האישום תוקנה לעבירה מקלה יותר, וכן, הוסכם כי הנאשם ירצה, בין היתר, 11 חודשי פסילה. עוד הוסכם על הארכת מאסר על תנאי והפסילה על תנאי. בית המשפט כיבד את הסדר הטיעון. 


עקיפה מסוכנת - פסילה על תנאי

תיק 2817-07-12 בית משפט לתעבורה בבאר שבע

כנגד הנאשם, נהג אוטוסבוס במקצועו, הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה בניגוד לתקנה 47 (ד) לתקנות התעבורה - עקיפה מסוכנת. לציין, כי בהתאם לקבוע בחוק העונש המינימלי למורשע בעבירה על תקנה זו - 3 חודשי פסילת רישיון נהיגה בפועל.

משהתביעה עמדה על פסילתו של הנאשם בפועל נשמעו בתיק הוכחות. במהלך הדיון התביעה חזרה בה מן האישום המקורי וייחסה לנאשם עבירה אחרת, שלצידה אין פסילת רישיון נהיגה לתקופה מינימלית.

בית המשפט לאחר ששמע את טיעוני הצדדים לעונש השית על הנאשם את העונשים הבאים: פסילה על תנאי, קנס והתחייבות להימנע מעבירה.


ביטול הודעת איסור שימוש ברכב

בית משפט לתעבורה תל אביב - תיק 1690-04-10

בעניינו של המבקש הוצא הודעת איסור שימוש וזאת בשל ליקויים אשר נמצאו, לכאורה, ברכבו, וכן, בשל ביצוע עבירה נוספת של נהיגה בזמן איסור שימוש.

המבקש פנה ,באמצעות משרדנו, לבית המשפט ,בבקשה לביטול הודעת איסור שימוש והמשטרה התנגדה נחרצות לבקשה.

בית המשפט לאחר ששמע את טיעונינו קבע כי אין בסיס להחלטת איסור השימוש ברכב והורה על ביטול ההחלטה בעניין איסור השימוש.


11 חודשי פסילה לנאשם בסירוב לביצוע בדיקת שכרות (ינשוף) 

בית משפט לתעבורה באשקלון תיק 3886-08-11

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של סירוב לבצע בידקת שכרות. יודגש, כי בהתאם לקבוע בחוק המסרב לבצע בדיקת שכרות - דינו כשיכור, היינו פסילה לתקופת מינימום של 24 חודשים.

לאחר עיון מעמיק בחומר הראיות ולאחר הידברות עם התביעה, הוסכם בין הצדדים, במסגרת הסדר טיעון, להמיר את סעיף האישום לסעיף מקל יותר. עוד הוסכם, כי הצדדים יעתרו במשותף, בין היתר, לעונש פסילת רישיון לתקופה של 11 חודשים בניכויי הפסילה המנהלית אותה ריצה הנאשם, היינו 10 חודשי פסילה בפועל מיום גזר הדין.

זאת ועוד, המדינה ביקשה להשית על הנאשם, בין היתר עונש של מאסר על נתאי וההגנה עתרה להימנע מהטלת עונש המאסר על תנאי.

בית המשפט, לאחר ששקל את טיעוננו, כיבד את הסדר הטיעון, וקבע ,כי הנאשם יחתום על התחייבות להימנע מעבירה ולא הטיל עליו מאסר על תנאי.


360 ימי פסילה לנשאם בנהיגה בשכרות 805 מיקרו גרם בליטר אוויר נשוף 

תיק 8268-05-11 בית המשפט לתעבורה בפתח תקווה

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של נהיגה בשכרות כאשר בהתאם לפלט מכשיר ה"ינשוף" נמצא, כי ריכוז האלכוהול בליטר אוויר נשוף אצל הנאשם הינו 805 - רמה הגבוהה למעל מפי 3 מן הקבוע בחוק. נזכיר, כי החוק קובע פסילת מינימום של שנתיים בעת מדידה של מעל 240 מיקרו גרם .

לאחר עיון מעמיק בחומר הראיות, בין היתר, בכל הנוגע לאופן הפעלת מכשיר ה"ינשוף" והצגת טיעוננו בפני התביעה, גובש הסדר טיעון לפיו הצדדים יעתרו במשותף, בין היתר, לפסילת רישיונו של הנאשם ל 360 ימים.

בית המשפט כיבד את הסדר הטיעון.


נהיגה ללא רישיון נהיגה (בלתי מורשה לנהוג) - 5 חודשי פסילה

תיק 1312-08-10 בית משפט לתעבורה באשקלון

בהתאם לעובדות כתב האישום, הנאשם נהג ברכב כשאינו מורשה לנהוג כלל. לאחר פנייתנו לתביעות הושגה הסכמה לפי הצדדים יעתרו במשותף במסגרת הסדר טיעון, בין היתר, ל 5 חודשי פסילת רישיון נהיגה בלבד.


תקופת הפסילה קוצרה מ 60 ל 30 יום - בקשה לביטול פסילה מנהלית

תיק 318-05-10 בית המשפט לתעבורה באשדוד

קצין משטרה מוסמך החליט לפסול את רישיונו של המבקש למשך 60 ימים, זאת בשל מעורבותו בתאונת דרכים בה לכאורה נפגע הולך רגל במעבר חצייה ונגרמו לו חבלות.

משרדנו הגיש בקשה לביטול הפסילה המנהלית ולאחר טיעוני הצדדים בית המשפט הורה לקיצור הפסילה המנהלית לתקופה של 30 יום


בקשה לביטול איסור שימוש ברכב - הרכב הוחזר לבעליו

תיק 8268-05-11 בית משפט לתעבורה פתח תקווה

כנגד המבקש הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של נהיגה בשכרות  בהתאם לעובדות כתב האישום מבדיקת ה"ינשוף" אשר בוצעה לנאשם נמצא ריכוז האלכוהול בליטר אחד של אוויר נשוף הינו 805 מיקרו גרם - כמעט פי 3 מעל למותר.

משרדנו הגיש בקשה מנומקת לביטול איסור שימוש ברכב ולאחר הידברות עם התביעות הוסכם כי איסור השימוש ברכב יבוטל  


ביטול גזר דין של 36 חודשי פסילה בפועל

תיק 6752-02-11 בית המשפט לתעבורה באשדוד

הנאשם נשפט בהיעדרו ובין יתר רכיבי הענישה השית בית המשפט על הנאשם פסילת רישיון הנהיגה למשך 36 חודשים.

משרדנו פנה לבית המשפט בבקשה מנומקת לביטול גזר הדין.

גזר הדין בוטל .


מהירות 100 במקום 60 בכביש עירוני - 14 ימי פסילה בלבד

תיק 7095-07-11 בית המשפט לתעבורה באשקלון

לאחר עיון מעמיק בתיק והצגת הנסיבות לתביעות הצלחנו להגיע להסדר טיעון לפיו הנאשם ירצה 14 יום פסילה  בפועל בלבד.

לנאשם היה עבר תעבורתי בעבירות מהירות מהתקופה האחרונה.


גרימת תאונת דרכים - 4 מעורבים ניזוקו - פסילה בפועל 21 יום בלבד

תיק 9387-07-10 בית משפט לתעבורה בפתח תקווה

כנגד הנאשמת הוגש כתב אישום המייחס לה אי ציות לתמרור מתן זכות קדימה, כניסה לצומת וגרימת תאונת דרכים בה נחבלו 4 מעורבים.

לנאשמת יוחסו עבירות של נהיגה רשלנית, אי מתן זכות קדימה וגרימת נזק.

לאחר עיון בחומר הראיות והצגד עמדת הנאשמת לתביעות, הושגה הסכמה בין הצדדים לפיה עבירת הרשלנות תימחק מכתב האישום והצדדים יעתרו במשותף, בין היתר, לפסילת רישיון הנהיגה ל 21 יום בפועל.

בית המשפט כיבד את ההסד הטיעון.


מהירות 93 במקום 60 בכביש עירוני - קנס בלבד

תיק 6633-06-10 בית משפט השלום לתעבורה באשדוד 

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המיחס לו עבירה של נהיגה במהירות מופרזת

לחאר הצגת עמדתו, הושגו הסכמות עם התביעה, כתב האישום תוקן בכך שתוקנה מהירות הנסיעה ובעקבות כך הושגה ענישה מקלה - קנס בלבד- ללא פסילת רישיון נהיגה בפועל וללא פסילת רישיון נהיגה על תנאי.


21 ימי פסילה לנאשם בגרימת תאונת דרכים ואי ציות לתמרור ב 36 (מתן זכות קדימה) 

תיק 1586-09-10 בית המשפט לתעבורה בקריית גת

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המיחס לו גרימת תאונת דרכים תוך נהיגה ברשלנות ולא ציות להוראות תמרור המורה על מתן זכות קדימה.

לאחר עיון מעמיק בחומר הראיות, הושגה הסכמה עם התביעות, כתב האישום תוקן לקולא בכך שעבירת הרשלנות מצאה את דרכה מחוץ לכתב האישום ועל אף עברו התעבורתי  של הנאשם הצדדים עתרו במשותף להשית על הנאשם בין יתר רכיבי הענישה 30 ימי פסילה בפועל בלבד.

בתאונות דרכים בהם מיוחסת לנאשם עבירת נהיגה רשלנית פסילת המינימום הקבועה בחוק הינה 3 חודשים ובנסיבות חריגות בלבד בית המשפט מוסמך להפחית מפסילת המינימום.


ביטול רכיב פסילת רישיון נהיגה בפועל במסגרת ערעור למורשע בגרימת תאונת דרכים נזק וחבלה 

תיק 46291-03-11 בית משפט מחוזי באר שבע 

משרדנו הגיש ערעור על הכרעת דין וגזר דין של בית המשפט לתעבורה באשדוד. 

בהתאם לפסק הדין הורשע המערער בגרית תאונת דרכים, נזק וחבלה, כניסה לצומת לא פנויי ונהיגה רשלית ובית המשפט גזר את דינו והשית עליו, בין היתר, פסילת רישון נהיגה לתקופה של 60 ימים בפועל.

בדיון בערעור הוצגה לבית המשפט הסכמה עם התביעה לפיה הנאשם יורשע בעבירה אחרת ובעקבות כך יבוטל רכיש העונש של פסילה בפועל

.


נהיגה שבכרות - 575 מיקרו גרם - פסילה בפועל 10 חודשים

תיק 9160-05-10 בית משפט לתעבורה אשדוד 

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו נהיגה בשכרותהנאשם נבדק באמעות מכישר ה"ינשוף" ותוצאת המדידה אשר התקבלה - 575 מיקרו גרם.

זה המקום לציין כי רף האכיפה בנהיגה בשכרות הינו 290 מיקרו גרם ובנסיבות אלה הנאשם היה צפויי לפסילת רישיון נהיגה לתקופה של מינימום 24 חודשים.

לאחר עיון מעמיק בחומר הראיות בתיק והצגת טיעונים בפני התביעה, הסכימו הצדדים על תיקון ככתב אישום וענישה מוסכמת לפיה, בין היתר, רישיונו של הנאשם יפסל לתקופה של 10 חודשים בניכויי הפסילה המינהלית אותה כבר ריצה הנאשם בעבר, כך שלנאשם נותר לרצות 9 חודשי פסילה בפועל.


100 ימי פסילה בפועל לנאשם בנהיגה ברשלנות, גרימת תאונת דרכים וחבלה להולך רגל במעבר חצייה

תיק 3842-08-11 בית המשפט לתעבורה בקריית גת

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו נהיגה ברשלנות בכך שלא אפשר להולך רגל לסיים חציית הכביש בבטחה במעבר חצייה ובכך גרם לתאונת דרכים שכתוצאה נגרמו להולך הרגל חבלות של ממש.

התביעה ייחסה לנאשם עבירות של אי מתן זכות קדימה, נהיגה רשלנית, גרימת תאונת דרכים נזק וחבלה של ממש

לאחר עיון מעמיק בחומר הראיות ולימוד נסיבות האירוע פנינו לתביעות תעבורה לכיש, הצגנו עמדתנו אשר התבססה על עדויות ממקום האירוע ועל יתר הממצאים, ובמסגרת מו"מ בין הצדדים גובש הסדר טיעון לפיו הנאשם יודה, יורשע והצדדים יעתרו במשותף, בין היתר, לפסילה בפועל של 100 ימים בלבד.

המדובר בענישה מקלה בהתחשב בעובדה כי התאונה אירעה במעבר חצייה וכן, לנפגע נגרמו חבלות של ממש בדמות שברים


נהיגה בשכרות - 395 מיקרו גרם - פסילה בפועל ל 3 לחודשים בלבד

תיק 6227-06-10 בית משפט לתעבורה קריית גת

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של נהיגה בשכרות.

זה המקום לציין כי באישום זה העונש המינימאלי הקבוע בחוק היינו מינימום שנתיים פסילה בפועל.

לאחר עיון מעמיק בתיק המשטרה ולאור הכשלים הראייתים בכל הנוגע באופן ביצוע בדיקת הנשיפה ובהתחשב בנסיבותיו האישיות של הנאשם הגיעו הצדדים להסדר טיעון לפיו כתב האישום יתוקן, הנאשם יורשע ורישיונו יפסל לתקופה של 3 חודשים.


עקיפה מסוכנת תוך חציית קו הפרדה רצוף - 700 ש"ח קנס ופסילה על תנאי

תיק 3410-08-10 בית משפט לתעבורה בבאר שבע 

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של עקיפה מסוכנת תוך חציית קו הפרדה רצוף.

לאחר הצגת מכלול נסיבות התיק לתביעות תעבורה נגב, הצדדים הגיעו להסדר טיעון לפיו הנאשם יודה בכתב האישום והצדדים יעתרו במשותף לענישה מוסכמת: פסילה על תנאי וקנס. בית המשפט כיבד את הסדר הטיעון


כל הזכויות שמורות  יופה - נימן, משרד עורכי דין © 2009-2013 | תקנון האתר

 

 

 

 

 

 
 
בניית אתרים בניית אתרים פרסום באינטרנט פרסום באינטרנט