Yoffe - Niman

  Law Office

יופה - נימן, משרד עורכי דין

08-8648090

054-7483353

רח' הרצל 1 (בניין יוניטרייד) קומה 3, משרד 618, אשדוד

 

השילוב שבין הניסיון המעשי, הידע המקצועי, המחשבה היצירתית, תוך הקפדה על שקיפות מלאה, מובילים אותנו להשגת התוצאה הטובה ביותרצור קשר

 

למשרד הישגים בתחום המשפט הפלילי, בין היתר, בביטול כתבי אישום, בשחרור ממעצר, בשימועים טרם הגשת כתב אישום, שינויי עילות סגירת בתיקים פליליים, וכן, בגזרי דין המשקפים ענישה מקלה מן המקובל ביחס לחומרת העבירות, אופיין, ונסיבות ביצוען. 

 

להלן רשימה חלקית של הישגי המשרד בתחום המשפט הפלילי

 

הארכת מאסר על תנאי למורשע בעבירות מרמה – זיוף מסמך בנסיבות מחמירות, שימוש במסמך מזויף וקבלת דבר במרמה

תיק 35610-08-13 בית משפט השלום בתל אביב

כנגד הנאשם, בעל הרשעות קודמות בעבירות מרמה כאשר מאסר על נתאי עומד כנגדו, הוגש כתב אישום המייחס לו עבירת מרמה בקשר ל 15 אירועים שונים. בתמצית, בהתאם לעובדות כתב האישום אשר הוגש לבית המשפט הנאשם זייף הסכמים למתן שירותים עליהם החתים לקוחות החברה בה הועסק. לאחר עיון בתיק החקירה והידברות עם התביעה הצדדים הגיעו להסכמה ולאחר קבלת התסקיר עתרו הצדדים במשותף לענישה מוסכמת, בין היתר, להארכת המאסר המותנה, ושל"צ.  

בית המשפט כיבד את הסדר הטיעון.


נאשם בגניבה ממעביד ולא הורשע (אי הרשעה)

תיק 13457-02-14 בית משפט השלום בקריית גת

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של גניבה ממעביד. בתמצית, בהתאם לעובדות כתב האישום אשר הוגש לבית המשפט הנאשם גנב ממעבידו מכלי סולר. לאחר עיון בחמור החקירה והידברות עם התביעה הצדדים הגיעו להסכמה, הוצג כתב אישום מתוקן במסגרת הסדר טיעון לבית המשפט. בהמשך, לאחר קבלת תסקיר שירות המבחן הצדדים הגיעו להסכמה עונשית בדמות הימנעות מהרשעה.

בית המשפט כיבד את הסדר הטיעון.


נאשם בעבירת מין ואלימות (מעשה מגונה ותקיפה) – התיק הסתיים במאסר על תנאי     

תיק 2243-07-13  בית משפט השלום בראשון לציון

כנגד הנאשם, בעל הרשעות קודמות בעבירות אלימות, הוגש כתב אישום המייחס לו עבירת מין, מעשה מגונה יחד עם היזק לרכוש בזדון, וכן, יוחס לנאשם אירוע נוסף של אלימות. בתמצית, בהתאם לעובדות כתב האישום אשר הוגש לבית המשפט הנאשם השליך צלחות על רקע ויכוח ובהמשך אחז במתלוננת, הצמיד אותה לגופו והורה למתלוננת לגעת באיבר מינו ובאותן הנסיבות פתח את כפתורי חולצתה של המתלוננת, הכניס ידו וניסה לפתוח חזייתה. עוד יוחס לנאשם אירוע אלימות, אז חנק את המתלוננת. לאחר עיון בתיק החקירה והידברות עם התביעה הצדדים הגיעו להסכמה והוצג כתב אישום מתוקן. במסגרת הסדר טיעון עתרו הצדדים לענישה מוסכמת בדמות מאסר על תנאי. בית המשפט כיבד את הסדר הטיעון.


שחרור נאשם בייבוא וסחר בסמים - בטרם קבלת תסקיר שירות המבחן

תיק 30733-01-15 בית משפט השלום באשקלון

המדינה הגישה כתב אישום המייחס לנאשם ייבוא סמים שונים מחו"ל ב 16 הזדמנויות שונות וכן סחר בסמים מסוגים שונים ב 18 הזדמנויות שונות.

בד בבד עם הגשת כתב האישום הגישה התביעה בקשה למעצר עד תום ההליכים המשפטיים.

עוד בטרם קבלת תסקיר שירות המבחן, לאור טיעונינו, בית המשפט שוכנע כי במקרה זה ניתן לתת אמון בנאשם ולמרות שהמדינה ביקשה מבית המשפט להותיר את הנאשם במעצר מאחורי סורג ובריח, הנאשם שוחרר למעצר בית בתנאים אשר נקבעו על ידי בית המשפט.


מאסר על תנאי  - לנאשם באלימות קשה כלפי אשתו    

תיק 37367-03-14 בית משפט השלום בקריית גת

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש – בן זוג ועבירת איומים. בתמצית, בהתאם לעובדות כתב האישום אשר הוגש לבית המשפט הנאשם תקף את אשתו בכך שחנק את המתלוננת וסטר בפניה. עוד בהתאם לכתב האישום איים הנאשם להרוג את המתלוננת. לאחר עיון בתיק החקירה והידברות עם התביעה הצדדים הגיעו להסכמה והוצג כתב אישום מתוקן במסגרת הסדר טיעון לבית המשפט. לאחר קבלת תסקיר שירות המבחן הצדדים הגיעו להסכמה עונשית אשר כוללת, בין היתר, עונש בדמות מאסר על תנאי וחתימה על התחייבות.בית המשפט כיבד את הסדר הטיעון.


אי הרשעה - לנאשם במספר אירועים בעבירות תקיפת בת זוג הגורמת לחבלה, איומים והיזק לרכוש   

תיק 14213-06-13 בית משפט השלום ברמלה

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המיחס לו שתי עבירות תקיפה הגורמת חבלה של ממש, שתי עבירות איומים ועבירה של היזק לרכוש במזיד. בתמצית, בהתאם לעובדות כתב האישום אשר הוגש לבית המשפט הנאשם תקף את המתלוננת בכך שבעט בכל חלקי גופה, תפס אותה בידה ובגרונה וחנק אותה. עוד צויין בכתב האישום כי למתלוננת נגרמו חבלות, וכי הנאשם איים על המתלוננת שיהרוג אותה.

לאחר עיון בתיק החקירה והידברות עם התביעה הצדדים הגיעו להסכמה והוצג כתב אישום מתוקן במסגרת הסדר טיעון לבית המשפט. לאחר קבלת תסקיר שירות המבחן הצדדים הגיעו להסכמה עונשית אשר כוללת, בין היתר, אי הרשעה.

בית המשפט כיבד את הסדר הטיעון.


אי הרשעה בפעם השנייה לנאשם בגניבת קו/ מתקן תשתיות/ אמצעי בטיחות  

תיק 56558-01-14 בית משפט השלום באשדוד

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המיחס לו עבירה של גניבת קו/ מתקן תשתיות/ אמצעי בטיחות. בהתאם לעובדות כתב האישום הנאשם חפר יחד עם אחר בור וגנב כבלי נחושת אשר שימשו לעמודי חשמל/תאורה ובהמשך נתפס כאשר כבלי הנחושת נמצאו בתא המטען של רכבוץ בכל הנוגע להיקף הנזק, כתב האישום ייחס לנאשם נזק בסך 30,000 ש"ח. 

לאחר עיון בתיק החקירה והידברות עם התביעה הצדדים הגיעו להסכמה והוצג כתב אישום מתוקן במסגרת הסדר טיעון לבית המשפט. עוד הוצגה הסכמה, ולפיה שירות המבחן יגיש תסקיר בעניינו של הנאשם. לעניין העונש התביעה עמדה על הטלת מאסר בפועל שיכול וירוצה בעבודות שירות ואילו ההגנה חופשית בטיעוניה לעונש.

עם קבלת תסקיר שירות המבחן, במסגרת דיון טעינים לעונש, ההגנה עתרה מבית המשפט להימנע מהרשעתו של הנאשם בפעם השנייה וזאת חרף עבר פלילי הכולל רישום אי הרשעה לחובתו של הנאשם.

לאחר שבית המשפט שמע את טיעוני הצדדים נתקבלה עמדתנו והנאשם לא הורשע. 


אי הרשעה - אלימות  - תקיפה הגורמת חבלה של ממש - מכות אגרוף שגרמו לדימום נפיחות והמטמות

תיק 15202-11-13 בית משפט השלום בקריית גת

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המיחס לו עבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש. בהתאם לעובדות כתב האישום הנאשם תקף את המתלונן בכך שהכה בו שתי מכות אגרוף וגרם לו חבלות בדמות שריטה, המטומות נפיחות ודימום.

לאחר עיון בתיק החקירה והידברות עם התביעה הצדדים הגיעו להסכמה והוצג כתב אישום מתוקן במסגרת הסדר טיעון לבית המשפט. עוד הוצגה הסכמה, ולפיה אם שירות המבחן יגיש תסקיר הממליץ על הימנעות מהרשעה הנאשם לא יורשע. בהמשך, שירות המבחן הגיש תסקיר לעניין העונש ובו המלצה להימנע מהרשעתו של הנאשם, ולפיכך, הצדדים עתרו במשותף לאי הרשעת הנאשם, ביצוע שעות של"צ ולפיצויי למתלונן. 

בית המשפט כיבד את הסדר הטיעון.


כתב אישום מקורי ייחס לנאשם עבירת מין - מעשה מגונה בפומבי - התיק הסתיים בתיקון כתב אישום ובאי הרשעה ושל"צ בהיקף 140 שעות

תיק פלילי 25871-07-12 בית משפט השלום בבאר שבע

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירת מין - מעשה מגונה בפומבי. לאחר עיון בחומר הראיות ובמסגרת הידברות עם הפרקליטות הוצג כתב אישום מתוקן לקולא לעבירה שאינה עבירת מין. בהמשך, לאחר הליך טיפולי מתאים לצרכיו של הנאשם הושגה הסכמה והצדדים עתרו במשותף לביטול ההרשעה. 

בית המשפט כיבד את הסדר הטיעון. 


מאסר על תנאי ושל"צ (שירות לתועלת הציבור) בהיקף 160 שעות למורשע בתקיפת עובד ציבור שהובל לטיפול רפואי

תיק פלילי 43087-04-11 בית משפט השלום בתל אביב

כנגד הנאשם ואחר הוגש כתב אישום המייחס להם עבירות של תקיפת עובד ציבור , ניסיון תקיפת עובד ציבור ואיומים.

בהתאם לעובדות כתב האישום הנאשם הראשון תקף את עובד הציבור, ואילו הנאשם השני ניסה לתקוף את עובד הציבור. עוד הואשמו באיומים על עובד הציבור. בהתאם לעובדות כתב האישום עובד הציבור הובל לטיפול רפואי כתוצאה מהתקיפה.

לציין, כי עמדת התביעה הייתה למאסר בפועל שירוצה בעבודות שירות.


אי הרשעה - אלימות במשפחה - תקיפה הגורמת חבלה של ממש

תיק 29300-08-12 בית משפט השלום בקריית גת

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המיחס לו שתי עבירות של תקיפה הגורמת חבלה של ממש - בן זוג. בהתאם לעובדות כתב האישום הנאשם תקף את המתלוננת בשני אירועים כאשר באחד מהאירועים תקף הנאשם את המתלוננת בכך שבעט בחוזקה ברגליה של המתלוננת וגרם לה לחבלות. לאחר עיון בחומר הראיות והידברות עם התביעה הצדדים הגיעו להסכמה והוצג כתב אישום מתוקן במסגרת הסדר טיעון לבית המשפט. בהמשך, שירות המבחן הגיש תסקיר לעניין העונש ובו המלצה להימנע מהרשעתו של הנאשם. עם קבלת התסקיר ולאחר הידברות לעניין העונש - הסכימה המאשימה להמלצת תסקיר שירות המבחן ובית המשפט נעתר להסכמת הצדדים ונמנע מהרשעת הנאשם.


חזרה מכתב אישום (ביטול כתב אישום) - לנאשם בתקיפה יחד עם אחרים

תיק 3498-11-12 בית משפט השלום ברמלה

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירת תקיפה. בהתאם לעובדות כתב האישום הנאשם יחד עם אחרים תקף את המתלונן והיכה אותו. לאחר עיון בחומר הראיות והידברות עם התביעה - הוחלט לחזור מכתב האישום אשר הוגש כנגד לקוח המשרד.


מאסר על תנאי - עבירות מרמה בסך כ - 25,000 ש"ח 

תיק 28736-10-12 בית משפט השלום באשקלון

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עיברות של שימוש במסמך מזוייף וקבלת דבר במרמה. בהתאם לעודבות כתב האישום המקורי הנאשם קיבל לידיו צ'ק מזוייף על סך כ - 25,000 על שמו, הפקיד אותו בחשבונו, ובהמשך, פעל למשיכת הכספים מחשבונו. לאחר עיון בחומר הראיות ובשים לב ליתר נסיבות התיק הושגה הסכמה (הסדר טיעון) עם הפרקליטות, ולפיה כתב האישום כנגד הנאשם יתוקן הן בפרק העובדות והן בפרק העבירות, ועל הנאשם יושתו עונשים מוסכימים. לאחר הצגת ההסדר וטיעוני הצדדים, בית המשפט אימץ את ההסדר וגזר על הנאשם את העונשים המוסכמים בין התביעה לנאשם: מאסר על תנאי, קנס בסך 1,500 ש"ח, וכן, התחייבות להימנע מעבירה. 


שחרור ממעצר ללא מעצר בית לנאשם בתקיפת בת זוג הגורמת לחבלה של ממש, איומים, והיזק לרכוש. 

תיק מ"ת 14217-06-13 בית משפט השלום בראשון לציון

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות איומים, תקיפה הגורמת חבלה של ממש, וכן, עבירת היזק לרכוש. בהתאם לעיקרי עובדות כתב האישום, במספר הזדמנויות שונות, הנאשם תקף את בת זוגו, בכך שבין היתר, בעט ברגליה, דפק את ראשה בקיר, וחנק אותה. עוד בהתאם לעובדות כתב האישום הנאשם איים על בת זוגו בכך שאמר לבת הזוג שיהרוג אותה. בד בבד עם הגשת כתב האישום המשטרה ביקשה מבית המשפט לעצור את המשיב (הנאשם) עד לתום ההליכים המשפטיים כנגדו. במסגרת הדיונים בתיק התביעה ביקשה מבית המשפט להורות על מעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים, ואילו, ההגנה עתרה לשחרור הנאשם בתנאים מגבילים וזאת בהסתמך על מכלול נסיבות התיק. במסגרת החלטת בית המשפט, הנאשם שוחרר בתנאים מגבילים של הרחקה מבת זוגו וללא תנאי מגביל של מעצר בית.   


אי הרשעה (ביטול הרשעה) לנאשם בגניבה 

תיק 36734-02-11 בית משפט השלום באשדוד

כתב האישום המקורי ייחס לנאשם עבירה של גניבה ממעביד. בהתאם לעובדות כתב האישום המקורי הנאשם גנב ממעבידו כבלי נחושת ומכר אותם. לאחר עיון בחומר הראיות והידברות עם התיבעה הוצג הסדר טיעון לבית המשפט, ולפיו, כתב האישום תוקן כך שהסכום אשר יוחס לנאשם בכתב האישום המקורי נמחק, ותחתיו, הודה הנאשם בעשירית מהסכום המקורי בו הואשם. כמו כן, עבירת הגניבה ממעביד תוקנה לעבירה של גניבה. עוד הוסכם, כי הנאשם יישלח לתסקיר שירות מבחן לבחינת שאלת הרשעתו. 

לאחר קבלת תסקיר שירות המבחן, הצדדים עתרו במשותף לאמץ את המלצת תסקיר שירות המבחן, בית המשפט ביטל את הרשעתו של הנאשם והטיל עליו שירות לתועלת הציבור בהיקף של 100 שעות, וכן, התחייבות להימנע מעבירה.

זה המקום לציין, כי העבירה המקורית (גניבה ממעביד) הינה עבירה חמורה. המחוקק ראה בעבירה זו חומרה יתרה וקבע בגינה עונש מקסימלי של 7 שנות מאסר כאשר העונש המקסימלי הקבוע לצד עבירת הגניבה הינו 3 שנות מאסר. תיקון כתב האישום במסגרת הסדר הטיעון יחד עם יתר נסיבות העניין הובילו לכך שבפועל לא תרשם הרשעה ברישום הפלילי.


ביטול כתב אישום – איומים והעלבת עובד ציבור

תיק 53085-10-12 בית משפט השלום באשדוד

כתב האישום ייחס איומים והעלבת עובד ציבור. בהתאם לעובדות כתב האישום שוטר התחנה אויים ,וכן, נאמרו כלפיו אמירות המהוות העלבת עובדת ציבור. לאחר שהתבעיה שקלה את בקשתנו המנומקת החליטה לחזור בה מכתב האישום.

חשוב לציין, כי נאשמים בעבירות כלפי שוטרים ועובדי ציבור אחרים, ככלל, אינם זוכים להתחשבות יתרה מצד רשויות אכיפת החוק, זאת נוכח מעמדו של איש הציבור ובפגיעה בעובד המשרת את הציבור, ומשכך האינטרס הציבורי בעבירות אלו בדמות ענישה המהווה הרתעה וגמול כלפי מבצע העבירה גובר במכלול השיקולים. 


ביטול כתב אישום - תקיפה 

תיק פלילי 21741-06-11 בית משפט השלום באשדוד

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו תקיפה בביתו של המתלונן. לאחר עיון בחומר הראיות הצלחנו לשכנע את התביעה לחזור בה מכתב האישום, כך שבמועד הדיון הודיעה התביעה לבית המשפט, כי היא חוזרת בה מכתב האישום. 


ביטול כתב אישום - החזקת סמים והפרעה לשוטר במילויי תפקידו 

תיק פלילי 57739-05-11 בית משפט השלום באשדוד

בהתאם לעובדות כתב האישום, הנאשם החזיק בידו סם ומשהבחין בשוטרים, השליך את הסם מידיו. לאחר עיון מעמיק בתיק החקירה והצגת טיעונינו, החליטה המאשימה (התביעה המשטרתית) לחזור בה מכתב האישום. 


ביטול כתב אישום - החזקת סמים

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של החזקת סמים. לאחר עיון בתיק הראיות, הצלחנו לשכנע את התביעה לחזור בה מכתב האישום. 


ביטול כתב אישום - החזקת סכין 

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של החזקת סכין. לאחר עיון בתיק הראיות, הצלחנו לשכנע את התביעה לחזור בה מכתב האישום. 


סגירת תיק מחוסר ראיות - חשד לסחר בסמים והדחת קטין לסמים 

סגירת תיק במסגרת שימוע

החשוד נעצר בגין חשד לסחר בסמים, הדחקת קטין לסמים והחזקת סמים שלא לצריכה עצמית. במסגרת הליכי המעצר משרדנו ייצג את החשוד והוא שוחרר ממעצרו. בהמשך, פנה החשוד באמצעות משרדנו בבקשה לקיים שימוע בעניינו.לאחר עיון בחומר הראיות בתיק והצגת הטיעונים הרלוונטיים לאור מכלול הראיות, במסגרת הליכי השימוע, שוכנעו ביחידת התביעות, כי בתיק אין די ראיות להעמידה לדין (הגשת כתב אישום) והתיק  בעניינו נסגרת מחוסר ראיות.


אי הרשעה - הפרת צו בית משפט, איומים, היזק לרכוש 

תיק פלילי 10412-03-11 בית משפט השלום באשקלון

בהתאם לעובדות כתב האישום, הנאשם הפר צו בית משפט כשהוא נתון תחת השפעת אלכוהול. כמו כן, בעת הפרת הצו איים הנאשם על המתלוננת ושבר במקום חלון.

במסגרת הסדר טיעון בתיק, הודה הנאשם בכתב אישום מתוקן הן לעניין העובדות והן לעניין העבירות אשר יוחסו לו.

לעניין העונש המדינה עתרה להרשיע את הנאשם וההגנה עתרה להימנע מהרשעתו.

לאחר שבית המשפט שמע את טענות הצדדים, בגזר דין נמנע בית המשפט מהרשעתו של הנאשם וזאת לאחר שבחן את טענות הצדדים.

יוגדש כי הרשעת אדם בפליליים עלולה לפגוע לא רק בדימויו העצמי כמורשע בפלילים, אלא לחסום בפניו אפשרויות תעסוקתיות רבות. ולכן, חשיבות אי- ההרשעה. 


סגירת תיק מחוסר אשמה - חשד לגנבת סולר ממעביד 

במסגרת בקשה לשינויי עילת סגירה

במסגרת חקירה משטרתית בגין חשד לגניבת סולר ממעביד, נחקר מרשנו, מסר גרסתו לאירועים ולחשדות כנגדו. בסיום החקירה הוחלטו כי התיק כנגד מרשנו ייסגר בעילה של חוסר ראיות מספיקות.

בהמשך, לאחר עיון בתיק החקירה בוצעה פניה לגורמים הרלוונטים, אשר נתבקשו לבחון בשנית את תיק החקירה וזאת בהתייחס לנימוקי הערר. בסופו של יום הודע למרשנו כי הוחלט לשנמות את עילת הסגירה בעניינו לחוסר אשמה.

משמעות ההחלטה - לא יהיה כל רישום לפלילי מכל סוג למרשנו.


שחרור בהארכת מעצר ראשונה  - שוד מזויין, קשירת קשר לביצוע פשע 

תיק מ"י 43463-03-12 בית משפט השלום בתל אביב

המשטרה הגישה בקשה להארכת מעצרה של החשודה ומעורבת נוספת למשך 4 ימים נוספים, זאת לצורך המשך חקירתה בקשר לחשד בעבירות של שוד מזויין וקשירת קשר לביצוע פשע. לאחר שבית המשפט שמע את טענות ההגנה בכל הנוגע לקצב התקדמות החקירה ולביצוע פעולות חקירה מהותיות וכן, עיין בתיק החקירה - הורה על שחרורה של החשודה בהפקדת ערביות בלבד וללא תנאים מגבילים.

המשטרה הגישה ערר על החלטת בית משפט השלום לבית המשפט המחוזי אשר דן בערר עוד באותו היום והערר נדחה.


מאסר על תנאי - לנאשם בעבירות אלימות במשפחה, היזק לרכוש, גניבה, הפרת הוראה חוקית וסמים

תיק פלילי 27287-01-11 בית משפט השלום באשדוד 

כנגד הנאשם הוגשו מספר כתבי אישום אשר ייחסו לו, בין היתר, ביצוע עבירות סמים, אלימות במשפחה, היזק לרכוש, הפרת הוראה חוקית וגניבה במספר הזדמנויות.

לאחר עיון בחומר הראיות ובמסגרת הליכי ההידברות עם התביעה הושגה הסכמה אשר לפיה חלק מהאישומים המיוחסים מצאו את דרכם מחוץ לכתב האישום, כתבי האישום צורפו והדיון בהם אוחד, הנאשם הודה במיוחס לו והופנה לטיפול המתאים לצרכיו.

בהמשך, בשל שילובו המוצלח בהליך השיקומי, עתרו הצדדים בבית המשפט, בהסכמה, להשית על הנאשם עונש צופה פני עתיד בדמות מאסר על תנאי.


שחרור בהארכת מעצר ראשונה - חשוד בתקיפת חברו לעבורה באמצעות קרש בראשו 

תיק 32596-03-12 בית משפט שלום אשדוד

המשטרה הגישה בקשה ראשונה להמשך מעצרו של החשוד, זאת בשל חשש לשיבוש הליכי משפט ומסוכנות לציבור. בהתאם לנטען בבקשת המעצר, החשוד הכה את המתלונן, חברו לעבודה, בראשו, באמצעות קרש וכתוצאה מהפגיעה נגרמה למתלונן חבלה של ממש והוא נזקק לקבלת טיפול רפואי בבית החולים

נציג המשטרה טען בדיון, כי התנהגות החשוד מלמדת על מסוכנות גבוהה כלפי המתלונן וכלפי הציבור.

לאחר שבית המשפט שמע את טענות הצדדים, הורה על שחרורו של החשוד ממעצר.


שחרור בשלב הגשת כתב אישום בטרם קבלת תסקיר שירות המבחן - נאשם בסחר בסמים, החזקת כלים להכנת סם והחזקת סמים לשימוש עצמי 

כתב האישום ייחס לנאשם קטין עבירות של סחר בסם, אספקת סמים, החזקה ושימוש בסמים והחזקת כלים להכנת סם.

בהתאם לעובדות כתב האישום, הנאשם מכר לסוכן משטרתי סמויי סמים. ובנוסף, נמצאו בביתו של הנאשם סמים וכן, נמצאו כלים להכנת סם ולצריכתו.

בד בבד עם הגשת כתב האישום הגישה התביעה בקשה למעצר עד תום ההליכים המשפטיים.

לאחר הידברות עם התביעה הגיעו הצדדים להסכמה לפיה הנאשם  ישוחרר ממעצרו.


ביטול כתב אישום - פלילי - תקיפת עובד ציבור, ניסיון לתקיפת עובד ציבור ואיומים

תיק פלילי 18104-01-11 בית משפט השלום בתל אביב

כנגד הנאשמים הוגש כתב אישום המייחס להם עבירות של תקיפת עובד ציבור , ניסיון תקיפת עובד ציבור ואיומים.

בהתאם לעובדות כתב האישום שני הנאשמים איימו על עובד הציבור וכן, אחד מהנאשמים תקף את עובד הציבור בפניו ובראשו והנאשם השני הואשם בכך שניסה לתקוף את עובד הציבור.

בשלב העלאת הטענות המרדמיות בבית המשפט, נטען כי בתיק זה לא קוימה חובת השימוע בהתאם לחוק ובהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה ומשכך ובמנותק משאלת אשמתם של הנאשמים יש להורות על ביטול כתב האישום כנגדם.

התביעה התנגדה נחרצות לטענה זו ואולם, בית המשפט לאחר ששמע את טענות הצדדים, קיבל את עמדת ההגנה במלואה בתיק והורה על ביטול כתב אישום.


ביטול הרשעה (אי הרשעה) -  נאשמת בעבירת גניבה 

תיק פלילי 26898-03-11 בית משפט השלום באשדוד

כנגד הנאשמת הוגש כתב אישום המייחס לה גניבה באלפי שקלים. 

לאחר עיון בחומר הריאות והידברות עם התביעות הגיעו הצדדים להסדר טיעון במסגרתו הודתה הנאשמת במיוחס לה בכתב האישום המתוקן.

התביעה, במסגרת הסדר הטיעון עתרה להשית על הנאשמת מאסר על תנאי ורכיבי ענישה נוספים כאשר ההגנה, לאחר שהציגה את מכלול נסיבות התיק ביקשה להימנע מהרשעתה של הנאשמת.

בית המשפט, לאחר ששמע את טיעוני הצדדים, ביטל את הרשעתה של הנאשמת והטיל עליה ביצוע שירות לתועלת הציבור וכן, חייב את הנאשמת בתרומה.


חופשות לאסיר מורשע בעבירות מין במשפחה

אסיר המרצה עונש מאסר ממושך סורב תחילה לבקשתו לשלבו בסבב חופשות בהתאם לנהלי שב"ס .משרדנו הגיש עתירה מתאימה לבית המשפט ובסופו של יום אושרה יציאתו לחופשה. 


שחרור ממעצר - נאשם בעבירות אלימות, איומים, היזק לרכוש והפרת הוראה חוקית

תיק 27316-01-11 בית משפט השלום באשקלון

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו מספר אירועים של אלימות כלפי בן משפחה. 

בד בבד עם הגשת כתב האישום, התבעיה הגישה בקשה למעצר עד תום ההליכים המשפטיים, והתנגדה לשחרור הנאשם ממעצר עקב מסוכנותו, זאת בין היתר בשל העובדה כי תלויים ועומדים כנגדו הליכים נוספים בהם הוא הואשם בעבירות דומות ובעבירות נוספות.

בית המשפט לאחר ששמע את טיעוני הצדדים הורה על שחרור של הנאשם בתנאים מגבילים


ביטול כתב אישום - החזקת נכס חשוד כגנוב 

תיק פלילי 47030-02-10 בית משפט השלום בראשון לציון

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו החזקת נכסים החשודים כגנובים. לאחר עיון בתיקובמסגרת ההידברות עם התביעות והצגת ראיות ההגנה, הוסכם, בין הצדדים, כי התביעה תחזור בה מכתב האישום.


ביטול כתב אישום - לנאשם  בתקיפה בנסיבות מחמירות 

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו ולאחר תקיפה של שלושה מתלוננים.

לאחר עיון בחומר הראיות והצגת מכלול נסיבות האירוע ונסיבותיו של הנאשם הושגה הסכמה עם התביעות, ולפיה יבוטל כתב אישום


מאסר על תנאי -  לנאשם בהחזקת סמים שלא לצריכה עצמית והחזקת רכוש גנוב 

תיק פלילי 19859-08-10 בית משפט השלום ברחובות 

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו החזקת סמים שלא לשימוש עצמי והחזקת רכוש גנוב.

לאחר עיון בחומר הראיות והידברות עם התביעה, תקון כתב האישום והצדדים עתרו במשותף לענישה מוסכמת : מאסר על תנאי וקנס בלבד


שחרור קטין בבקשה ראשונה להארכת מעצר - בחשד לסחר בסמים, הדחת קטין לסמים מסוכנים והחזקה סמים שלא לצריכה עצמית

המשטרה פנתה לבית המשפט בבקשה להורות על הארכת מעצרו  של קטין ב 4 ימים זאת בשל מסוכנותו ושיבוש הליכי חקירה, הכל בקשר לחשד לביצוע עבירות של סחר בסמים, החזקת סמים שלא לצריכה עצמית והדחקת קטין לסמים מסוכנים.

בית המשפט, לאחר ששמע את טיעוני הצדדים, הורה על שחרור של החשוד בתנאים מגבילים.


שחרור בבקשה ראשונה להארכת מעצר - חשוד בתקיפת שוטר, הפרעה לשוטר במילוי תפקידו והעלבת עובד ציבור

לאחר פנייתנו למשטרה הושגה הסכמה לשחרורו של החשוד, ההסכמה הוצגה לבית המשפט והחשוד שוחחר ממעצר.


שחרור בבקשה ראשונה להארכת מעצר - חשוד בהעסקת שוהים בלתי חוקיים 

המשטרה הגישה בקשה לבית המשפט להורות על מעצרו של החשוד למשך 3 ימים, זאת בשל מסוכנותו לציבור.

לאחר פניה למשטרת ישראל והצגת מכלול הנסיבות, הוצגה לבית המשפט הסכמה, ולפיה ישוחרר החשוד מן המעצר בערבות


 

 

כל הזכויות שמורות  יופה - נימן, משרד עורכי דין © 2009-2013 | תקנון האתר

 
 
בניית אתרים בניית אתרים פרסום באינטרנט פרסום באינטרנט